Museum Jeugd Universiteit

Stichting MuseumJeugdUniversiteit

Stichting MuseumJeugdUniversiteit

 

De MuseumJeugdUniversiteit is in 2009 opgericht door het Rijksmuseum van Oudheden, in samenwerking met de Universiteit Leiden. Sinds 1 januari 2016 is de MuseumJeugdUniversiteit een zelfstandige Stichting.

 

Stichtingsbestuur en organisatie

 

Het stichtingsbestuur bestaat uit: 

Kris Callens (directeur Fries Museum) - voorzitter

Wim Weijland (directeur Rijksmuseum van Oudheden) - secretaris

Rinke Zonneveld (directeur Innovation Quarter Den Haag) - penningmeester

Marja van der Putten (kwartiermaker fondsenwerving KNAW) - bestuurslid

Het bestuur oefent haar taken onbezoldigd uit.

 

Projectleider van de MuseumJeugdUniversiteit is Maret van Esch. Zij verricht haar werkzaamheden conform gangbare tarieven in de sector.

 

Gegevens en adressen

 

Stichting MuseumJeugdUniversiteit

Postbus 733

1000 AS Amsterdam

info@museumjeugduniversiteit.nl

 

RSIN/fiscaal nummer: 8559.74.461

 

Missie en beleid

 

Missie

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en stellen onophoudelijk vragen over de wereld om hen heen. Wetenschappers onderzoeken die wereld, kunnen vragen beantwoorden maar ook laten zien wat onderzoek doen inhoudt. Musea zijn plekken om te verwonderen, ontdekken, ervaren en te leren over wetenschap, kunst, cultuur, natuur en techniek. Ook wordt er onderzoek gedaan.

De MuseumJeugdUniversiteit verbindt musea, kinderen en wetenschappers met elkaar in een toegankelijk en inhoudelijk programma.

 

Hoofdlijnen beleid 2016-2018

In de jaren 2016-2018 werkt Stichting MuseumJeugdUniversiteit aan het vergroten van de diversiteit, kwaliteit en eigentijdsheid van het programma. Dit doet zij als volgt:

  • het verdiepen van het format om zo de kwaliteit van het programma te verhogen: onderzoek naar nieuwe werkvormen, werken met aangepaste leeftijdscategorieën.
  • het vergroten van de diversiteit van doelgroep en aanbod: onderzoek naar toegankelijkheid voor studenten met verschillende achtergronden en verbreden van het type locaties en wetenschappers. 
  • bij de tijd maken van de MuseumJeugdUniversiteit: door het ontwikkelen een nieuwe huisstijl, uitingen en een nieuwe website.